Govor

Dame i gospodo predlažem da dnevni red današnje sjednice Doma naroda dopunim sa jednom novom i izuzeto važnom tačkom dnevnog reda, predlažem, dakle, da u dnevni red uvrstimo tačku sa sledećim naslovom – Razmatranje informacije Vijeća ministara BiH o pokušaju Republike Srbije i bh.entiteta RS da na antidejtonski, protuustavan i nezakonit način ugroze vlasništvo države BiH i pravne interese nezavisne, suverene, nedjeljive i međunarodno priznate države BiH. Potezi susjedne Republike Srbije su i više nego i opasni i nedopustivi kada je riječ o izgradnji hidroelaktana na rijeci Drini i aerodroma u Trebinju. To je najgrublje narušavanje suvereniteta države BiH, međunarodnog prava, Dejtonskog mirovnog sporazuma i domaćeg prava. Zbog toga smatram da unutar Parlamentarne skupštine BiH moramo dobiti precizne odgovore, šta radi Pravobranilaštvo BiH kao zakonski zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države BiH, šta radi Tužilaštvo BiH kada se krše zakoni BiH? Javno pozivam i ministricu vanjskih poslova BiH da o tome informiše sve relevantne adrese u Evropi i svijetu. Pozivam, naravno, i članove Predsjedništva, nas u Parlamentu BiH, Vijeće ministara BiH da najodlučnije reagiraju. Pozivam visokog predstavnika koji ima ovlašteni mandat da reagira. Pozivam također i specijalnog predstavnika EU da se uključi u rješavanje ovog vrlo ozbiljnog mogućeg problema. Pozivam sve ambasade također da ulože dodatne napore i na koncu pozivam i cijelu EU, jer ovo može biti vrlo opasan presedan. Ovo je kapitalno, strateško pitanje za državu BiH, ne postoji važnija tema u ovom momentu od zaustavljanja ovog vrlo ozbiljnog pokušaja nasrtaja na suverenitet države BiH, sve druge teme su sekundarnog karaktera u odnosu na ovo kapitalno pitanje. Stoga još jednom pozivam da o tome i te kako progovorimo ovdje u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer ovo što radi Vučićeva politika to nema veze ni sa međunarodnim pravom, ni sa domaćim pravom. Podsjećam, visoki predstavnik je 2005. godine donio tri zakona kojim obustavlja