Govor

Dobićete pisani odgovor. Idemo dalje na realizaciju današnjeg dnevnog reda. Kao što ste dobili u usvojenom prijedlogu, u izmijenjenom prijedlogu dnevnog reda. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23.02.2021. godine; 3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2310/20 od 14.01.2021. godine; 4. Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine, dostavljen od Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-14-961-1/21 od 11.05.2021. godine; 5. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu: a) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 03/1-50- 14-428/21 od 18.02.2021. godine, b) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-10/21, veza: 01,02-50-14-428/21od 25.02.2021. godine, c) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3- 50-14-428/21 od 09.03.2021. godine, d) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/4-50-14- 428/21 od 17.03.2021. godine, e) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50- 14-428/21 od 16.03.2021. godine; 6. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o kinematografiji Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-894/21 od 26.04.2021. godine; 7. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini, broj: 01,02-50-18-618/21 od 12.03.2021. godine; 8. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu, broj: 01,02,03-50-18-626/21 od 15.03.2021. godine; 9. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2020. godinu, broj: 01-37-1-627/21 od 15.03.2021. godine; 10. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu, broj: 01-50-18-738/21 od 31.03.2021. godine; 11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-740/21 od 31.03.2021. godine; 12. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu, broj: 02,3,02-16-9-769/21 od 07.04.2021. godine; 13. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i reda ostalih, podnosilac rang- listi kandidata: Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH: 13.1. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30.04.2021.; 13.2. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30.04.2021.; 13.3. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30.04.2021.; 13.4. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30.04.2021.; 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prvog amandmana na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-835/21 od 16.04.2021. godine; 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prijedloga odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 poddionica: Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-898/21 od 27.04.2021. godine; 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan zaključen od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) dana 30.04.2013. u Luksemburgu i 14.05.2013. u Sarajevu, izmijenjen 25.09.2018. (Sporazum o grantu), broj: 01,02-21-1-963/21 od 04.05.2021. godine; 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 poddionica: Buna – Počitelj), između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-1030/21 od 13.05.2021. godine. Ovo je usaglašeni dnevni red Kolegija Doma naroda koji ste dobili. Da li se neko javlja za riječ? Gospodin Bećirović se javlja za riječ.