Govor

Pa ja sam zadovoljna sadržajem odgovora, iako nisam zadovoljna dinamikom, al' izražavam nadu da će ta odluka ipak biti donesena u ponedjeljak i da će to biti prije 01. lipnja i da će sve ovo što ste Vi nama rekli biti ispoštovano i kroz odluke i kroz procedure koje ste predvidjeli.