Govor

... omogućiti lakši ulazak i da ćemo kreirati kovid pasoš za građane BiH. Hvala lijepo.