Govor

Poštovani predsjedatelju, dopredsjedatelji, uvažni predsjedavajući Vijeća ministara, članovi Vijeća ministara, uvaženi gosti, dame i gospodo. Budući da je najvažniji prioritet BiH članstvo u EU, smatram da je jako bitno uskladiti ne samo legislativu, nego i određena pravila ponašanja. Poštovani, usled pandemije izazvane koronavirusom gospodarstvo BiH trpi posljedice usljed znatno otežanog ulaska stranaca u BiH, s tim u vezi gospodarstvenici, ugostitelji, javna poduzeća kao što su naše zračne luke, su dostavljali inicijative za pojednostavljenje procedura ulaska stranaca u BiH. Ministarstvo pravde je još 22. travnja uputilo inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak u BiH. Podsjetiću vas da ta procedura podrazumijeva, parafraziraću budući da bi dugo trajalo da se čita, da osim negativnog PCR testa stranci i svi oni koji ulaze u BiH trebaju imati negativan antigenski test, takođe da trebaju imati potvrdu o cijepljenju i kao što je u svim zemljama u okruženju, u EU potvrdu kojom se potvrđuje da se putnik oporavio od ove bolesti. Međutim, kao što nam je poznato Vijeće ministara je poduzimalo određene korake, pa me zanima, budući da smo bili svjedoci jučerašnjih aktivnosti, kada će, znači, državljanima BiH, turistima, ali i ostalim sektorima gospodarstva biti omogućeno lakše kretanje u i iz BiH i naravno misleći, ja sam mislila da ćete Vi jučer usvojiti ovu odluku kojom bi olakšali ulazak u BiH, također EU je predvidjela određena sredstva za digitalizaciju i to joj je jedan od strateških prioriteta narednih sedam godina, za zemlje Zapadnog Balkana osigurano je 9 milijardi eura, stoga mene zanima: Da li je Vijeće ministara predložilo ili poduzelo konkretne mjere na digitalizaciji i potrebne dokumentacije ili procedura kako bi se olakšao prelazak granica u BiH i iz BiH, pri tome mislim na QR kodove i čitače QR kodova? Hvala.