Govor

Gospodine predsjedavajući, članovi Kolegija, gospodo delegati i predstavnici medija, kolege ministri, dozvolite mi da pokušam da dam odgovor, iako je u ovom pitanju bilo više odgovora nego što je bilo pitanje. Svjesni smo, u januaru sam rekao kada je ova presuda stupila na snagu, rekao sam i tada do kada je, da se krenulo u realizaciju te presude i dokle se stiglno u kom trenutku i šta je preostalo još da se realizuje iz same te presude. Još ću jedanput podsjetiti da je presudom definisano da se iz dvorišta ukloni izgrađeni objekat crkve, da se izvrši, kako se to kaže, pravična materijalna nadoknada porodicama koje su, više porodica je tu koji su bili, i da se plate troškovi sudskog postupka. Troškovi sudskog postupka, finansijska nadoknada sredstava za to je izvršena i uplaćen je iznos sredstava, ta crkva više nije u funkciji, sav mobilijar je uklonjen iz crkve i ostala je obaveza da se ukloni objekat. Zadužena je Vlada Republike Srpske da ukloni taj objekat. U januaru sam rekao da u proceduri zbog korone, kovida, svega što se dešava, da je vrlo komlikovano, teško raditi, naći izvođača za to i da će u proljeće ove godine biti izabran izvođač koji će ukloniti taj objekat. Ja govorim o onome što dobijamo informacije iz, od agenata pred Evropskim sudom za ljudska prava BiH, koji su zaduženi za kontrolu provođenja ove presude. Od poslednjeg ovog pitanja do danas održana su dva sastanka vezana za uklanjanje tog objekta, oba su održana u aprilu, u cijeli taj proces uključena je i lokalna zajednica Bratunac na čijoj teritoriji se to nalazi i oni su u ovom trenutku u fazi izbora izvođača koje će omogućiti uklanjanje objekta i odnosno implementaciju odluke Suda u cijelosti. Naravno, Sud prati implementaciju svoje presude i naravno ukoliko se ta presuda ne implementira postoje i sankcije. Možda jesmo dva svijeta raličita, ali niko u Republici Srpskoj ne osporava izvršavanje presuda Suda za ljudska prava, niko ne osporava da se ova presuda izvrši, uključujući i Vladu Republike Srpske koja je zadužena za tu realizaciju. Hvala vam lijepo.