Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, Komisija nije prihvatila inicijativu. Riječ dajem Bariši Čolaku, odnosno nudim Bariši Čolaku predsjedavajućem Ustavnopravne komisije. Ima li potrebe? Nema. Riječ dajem podnosiocu inijative, gospodinu Zlatku Miletiću.