Govor

Dobili ste Izvještaj, prijedlog rang-liste uspješnih kandidata dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Predstavnički dom je na 18. sjednici, održanoj 30.03. ove godine, imenovao Aminu Hadžibegić-Bicciato i Darka Radića za članove Komisije za izbor i praćenje rada Agnecije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao predstavnike akademske zajednice, te Ivana Ćubelu za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agnecije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao predstavnika nevladinog sektora. Riječ nudim delegatu Sredoju Noviću, predsjedavajućem Privremene komisije. Nema potrebe. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Zatvaram raspravu. Glasamo o navedenim imenovanjima. Otvorite glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 6 je bilo za, suzdržano 3, niko protiv. U RS-u – 4 za, niko protiv, niko suzdržan. Dakle, konstatujem da je Dom naroda imenovao Aminu Hadžibegić-Bicciato i Darka Radića za članove Komisije za izbor i praćenje rada Agnecije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao predstavnike akademske zajednice, te Ivana Ćubelu za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agnecije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao predstavnika nevladinog sektora. Idemo na tačku 18. Ad. 18. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-345/21 od 8. 2. 2021.