Govor

Dobili ste prijedlog liste uspješnih kandidata dostavljen od Privremena zajedničke komsije. Predstavnički dom je na 18. sjednici, održanoj 30.03. ove godine, imenovao: Larisu Demirović za članicu Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu stručnjaka u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja. Dragana Bilića, Radomira Pašića i Ervina Bibanovića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Banja Luka koji su stručnjaci upravnog prava, odnosno upravnog postupka i Mirjanu Antunović, Amara Hadžiomerovića i Iliju Ignjatić za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Mostar, oni su stručnjaci upravnog prava ili upravnog postupka. Zatim, Natašu Golić i Tomislava Ćužića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Banja Luka stručnjake u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja. Te Samira Šehovića i Josipa Dragića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Mostar stručnjake u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja. Riječ nudim izvjestiteljici Lidiji Bradari, koja nažalost nije tu danas sa nama. Ima li neko drugi u toj Komisiji ko bi, ko bi, ovaj, ko smatra da bi mogao dati ovaj dopunske informacije. Niko se ne javlja iz Komisije za riječ. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja, ovaj, za riječ od poslanika? Niko se nije javo za riječ. Zatvaram raspravu. Dakle, glasamo na sljedeći način, prvo o imenovanju Larise Demirović za članicu Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu stručnjak u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 6 za, suzdržanih 3. U RS-u – 4 za, protiv i suzdržan niko. Prema tome Larisa Demirović je imenovana za članicu Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu. Sada glasamo o imenovanju Dragana Bilića, Radomira Pašića i Ervina Bibanovića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Banja Luka za stručnjake upravnog prava, odnosno upravnog postupka. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, entitetsku većinu. U Federaciji – 6 za, 3 suzdržanih. U RS-u – 4 za, niko protiv, niko suzdržan. Dakle, konstatujem da je Dom naroda imenovao Dragana Bilića, Radomira Pašića i Ervina Bibanovića za ranije navedene pozicije. Idemo na glasanje o imenovanju Mirjane Antunović, Amara Hadžiomerovića i Ilije Ignjatića za članove Ureda za razmatranje žalbi stručnjaci upravnog prava ili upravnog postupka. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu i entitetsku većinu. U Federaciji – 6 za, 3 suzdržano. U RS-u – 4 za, nema suzdražanih, niti protiv. Dakle, konstatujem da je Dom naroda imenovao Mirjanu Antunović, Amara Hadžiomerovića i Iliju Ignjatića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Mostar kao stručnjake upravnog prava ili upravnog postupka. Glasamo o imenovanju Nataše Golić i Tomislava Ćužića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Banja Luka stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – je 6 bilo za, suzdržano 3. U RS-u – 4 za, nije bilo ni protiv, niti suzdržanih. Dakle, konstatujem da je Dom naroda imenovao Natašu Golić i Tomislava Ćužića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Banja Luka. Glasamo o imenovanju Samira Šehovića i Josipa Dragića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Mostar stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji BiH – 6 za, nema protiv, suzdržano 3. U RS-u – 4 za, nema protiv, nema suzdržanih. Konstatujem da smo imenovali Samira Šehovića i Josipa Dragića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Mostar. Idemo na tačku 16. Ad. 16. Izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang- liste kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, broj: 01,02-50-16-192-5,2/21 od 24. 3. 2021.