Govor

Dakle, stvarno sam se potrudila, shvatajući da ustvari Parlamentarna skupština je sasvim izopštena iz procesa evropskih integracija. Mjesto dešavanja kad su u pitanju evropske integracije je na Direkciji za evropske integracije i kako sam shvatila Twinning projekat koji je bio, odvijao se u ovoj Parlamentarnoj skupštini i vidim da se još taj projekat dešava i dalje, namjerava da Parlamentarna skupština bude centralno mjesto događaja kad su u pitanju evropske integracije. U tom smilu sam razumjela potrebu da se na parlamentarnom nivou, dakle, od strane svih parlamenata u BiH usvoji neki, neka zajednička izjava članova Kolegijuma, koja govori o tome šta treba uraditi u narednom periodo, ali onda moje veliko razočarenje je nastavak, ovaj koji se zove, dakle – Plan prioriteta za parlamente za ubrzavanje procesa evropskih integracija. Prvo, ko je pisao ovaj materijal, vidi se da se radi o veoma konfuznoj osobi, koja je eto nečeg se dotakla, ali svega nedovoljno i za svaku od ovih crtica bi se mogao dati amandman. Zašto? Pomješani su i državni službenici i parlamentarci, pomješani su naročito sektori unutar Parlamentarne skupštine, nezavršen proces koji smo trebali završiti, a započeti kad su u pitanju organizovanje sektora za EU pri Sekretarijatu Parlamentarne skupštine. Napravili smo jedan dobar posao, a to znači da smo formirali ovo tijelo ... kako ga zovu, koji smo bili obavezni u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, to je Odbor za stabilizaciju i pridruživanje koji će, u kome će članovi Parlamenta imati obavezu da rade i na kraju ono što je bio glavni problem, pitanje odlučivanja i to smo riješili. Šta je sljedeće? Nijedna od ovih stavki ne govori da smo mi napravili neko stvarno ubrzanje i da se mjesto odlučivanja, kad su u pitanju evropske integracije, prenijelo na Parlament, ništa. Mi smo formirali, formirali smo Sektor za Evropsku uniju u Parlamentu, taj Sektor čine dva odsjeka, u jednom odsjeku imamo, čini mi se, dva čovjeka i rukovodioca, to je odjel, Odsjek za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške EU i drugi sektor koji nema ni rukovodioca. Dakle, ponašamo se da ne znamo ustvari šta nam je sljedeće, mi smo u javnosti definisali da su nam prioriteti u narednom periodu da dođemo do Izbornog zakona, da dođemo do Zakona o javnim nabavkama, da dođemo do Zakona o VSTS-u, dakle to su, to su stvari koje smo rekli javnosti. Ja sam očekivala da će taj neko ko je već pisao taj materijal pozabavit se nekim konkretnim stvarima, on ovdje govori o državnim službenicima, a govori o političkom nadzoru i kontroli, pa to je jedino svojstveno Parlamentu, jedino Parlament ima tu snagu da vrši i parlamentarni nadzor i kontrolu nad određenim segmentima izvršne vlasti. Dakle, molim vas, ovo treba, predlažem, ja ne znam, ovo vjerovatno primamo k znanju, to nije dokument koji usvajamo, nego primamo k znanju, ako ga već primamo k znanju loše je da ga primimo znanju u ovakvom stanju u kakvom je. Predlažem da ne usvojimo, da primimo ovaj dio koji se odnosi na potpisivanje primjera zajedničke izjave članova, evo to smo primili k znanju, ali da ovaj dio naknadni Plan prioriteta da se uradi, da se uljudi i da se dostavi .... veoma je loše što su parlamentarci, ne samo neinformisani, a treba da pruzmu ključne aktivnosti, nego trebao bi Parlament da se bavi ozbiljno tim pitanjima. Dakle, ja vas molim da ne primimo k znanju ovaj dokument koji ste nam ovdje stavili u prilogu.