Govor

Zahvaljujem. Dakle, neko ko nije pročitao ovaj dokument i ušao u njegov sadržaj, kad pročita naslov ovog dokumenta može u prvi mah pomisliti da je u pitanju neki spektakularan rezultat i spektakularan iskorak u odnosu na stanje u BiH, jer naslov dokumenta je – Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija. Dakle, veoma ambiciozan, reklo bi se, i bogato nakićen naslov, a u suštini jako siromašan i oskudan sadržaj dokumenta. Kad je riječ o tim prioritetima na koje se ovdje poziva u suštini ovog dokumenta su samo otrcane fraze i parole tipa – koordiniraćemo, dogovaraćemo, dogovoreno, sarađivaćemo, u saradnji itd. Apsolutno nema nijedne konkretne stvari koja se, recimo, odnosi na 14 perioriteta Evropske komisije, što bi bilo za očekivati u jednom ovakvom dokumentu. Mislim da jednostavno te činjenice treba reći, da i šira javnost zna o čemu je riječ.