Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za evropske integracije, Komisija je primila k znanju Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija. Predstavnički dom je na 18. sjednici, održanoj 30. marta ove godine, usvojio Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Javila se, javio se prvo Denis Bećirović, a poslije Dušanka Majkić. Izvolite Denise Bećirović.