Govor

Nema. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Zatvaram raspravu. Glasamo o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 6 bilo za, suzdržano 2. U RS-u – je bilo 4 za, niko protiv, niko suzdržan. Dakle, usvojen je Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu. Idemo na tačku 12. Ad. 12. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu, broj: 05/3-37-4-355/21 od 9. 2. 2021.