Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj o radu Odbora. Predstavnički dom je na 17. sjednici, održanoj 25. februara, usvojio Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH. Riječ nudim Asimu Sarajliću, predsjedavajućem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost. Ima li potrebe Asime?