Govor

Kada je riječ o izvještajima komisija, ja želim reći da se Poslovnik Doma naroda ne može selektivno tumačiti od člana do člana, već konzistentno i u cjelini, to između ostalog podrazumijeva ne samo ovo o čemu je govorila gospođa Majkić, već podrazumijeva i sve ono drugo što stoji u tom Poslovniku, pa između ostalog na to treba dodati i činjenicu da bi mi trebali uvijek imati i mjesečni orjentir i raspored sjednica, a kao što vidimo nemamo taj dio. Međutim, javio sam se da vrlo jasno kažem, neću biti suzdržan kod ovih izvještaja, glasaću protiv, zato što apsolutno komisije kao i cijeli Dom nisu odgovorili potrebama vremena u kojem živimo i to je nažalost činjenica. Primjer, Komisija za finansije i budžet, pa najmanje na jedno šest, sedam sjednica sam na toj Komisiji na početku svake sjednice tražio da usvojimo jedan logičan zaključak, a to je da kao nadležna komisija zatražimo informaciju šta je sa budžetom BiH za 2021. godinu. Pogledajte danas, 08. je april, budžeta nema ni na vidiku. Prošle godine je budžet usvojen krajem jula mjeseca, barem u ovoj godini pandemije, kada imamo toliko mrtvih, oboljelih, kada je svjetska kriza, moralo se pronaći snage pa donijeti budžet u zakonski predviđenom roku, a ne ponovo da smo u situaciji u kojoj jesmo. Nažalost, na Komisiji nije moglo da prođe ni to da se usvoji barem zaključak da zatražimo od Ministarstva finansija da nam da utemeljenu informaciju o tome šta je s budžetom i zašto on u skladu sa zakonima i Poslovnikom nije u proceduri. Iz tih, kao i brojnih drugih razloga, naglašavam, glasaću protiv.