Govor

Glasaćemo, glasaćemo samo o izvještajima. Je li se još neko javlja za riječ? Niko se nije javio.