Govor

Jedan opšti stav koji nam se već ponavlja duže vrijeme, praktično Palrament usvaja izvještaje o radu komisija, vidjeli smo da uz izvještaje se nalazi Orijentacioni plan, on ne, se ne usvaja na Domu, znači on je dokument koji se, koji komisije rade da bi se na osnovu toga mogao napraviti plan rada Doma. Dakle, zato nema, nije potrebno da dolazi ni u ovoj formi čak na Dom naroda, komisije prema Domu treba da šalju samo izvještaje o radu. Mi smo to nekako po inerciji slali i čak mislim da smo mi i usvajali svojevremeno i orijentacioni plan rada. Da nam se ubuduće to ne bi događalo, na sledećem, znači, od sledećeg bi trebalo da vodimo računa da na Dom dolazi samo izvještaj o radu, a komisije usvoje orijentacioni radni plan koji služi za internu upotrebu komisiji i služi Kolegijumu za pravljenje rada Kolegijuma Doma. Toliko.