Govor

Dobili ste izvještaje o radu Ustavnopravne komisije i Komisije za vanjsku i trogovinsku politiku, carine, saograćaj i komunikacije Doma naroda i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine. Komisije su usvojile izvještaje, te predlažu Domu njihovo usvajanje. Da li se predsjedavajući komisija imaju potrebe javiti za riječ? Dušanka Majkić se javila za riječ, izvolite.