Govor

O, da, dakle Zakon nije usvojen. Prelazimo na tačku šest, Ad. 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-498-2/21 od 26. 2. 2021.