Govor

Dobro, ovaj, malo se koncentrišimo, idemo ponoviti. Molim vas da ponovite. Dakle, opću većinu imamo, entitetsku većinu nemamo. U Klubu poslanika srpskog ... klubu, 4 imamo glasa protiv, je li, 1 je bio suzdržan. U Federaciji imamo 9 glasova za. Tako da ovaj Zakon