Govor

Na 7. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 02. marta 2021. razmatran je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, prilikom glasanja navedeni Prijedlog zakona nije dobio potrebnu entitetsku većinu pa je uslijedilo usaglašavanje u Kolegiju Doma kao komisiji. Dobili ste Izvještaj komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti o navedenom Prijedlogu zakona. Kolegij nije postigao saglasnost i ovdje nema dalje rasprave. Dakle, u skladu sa članom 75. stav (4) Poslovnika Doma naroda glasamo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Odluke se donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju pod uslovom da glasovi protiv ne smiju sadržavati 2/3 ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. Dajemo na glasanje.