Govor

Asim Sarajlić u ime Bošnjačkog kluba. Dakle, Nović, Bariša Čolak i Sarajlić Asim. Ko je za ovakav prijedlog? Dajte na glasanje, molim vas. Opću većinu imamo i entitetsku većinu imamo. U Federaciji je – 8 glasalo za, u RS-u za i bio je jedan suzdržan u Federaciji, jedan suzdržan u RS. Dakle, Nović, Čolak i Sarajlić u ime Doma naroda u Zajedničkoj komisiji za usaglašavanje teksta Zakona. Prelazimo na tačku broj četiri, to je, Ad. 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021. (prvo čitanje)