Govor

U drugom čitanju vodi se rasprava o amandmanima i glasa se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvještaj Ustavnopravne komisije Doma naroda, koja je podržala Prijedlog zakona sa prihvaćenih šest amandmana. Komisija predlaže Domu usvajanje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine zajedno sa usvojenim amandmanima. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, usvojio navedeni Prijedlog zakona po hitnom postupku. Riječ dajem predsjedavajućem Ustavnopravne komisije Doma naroda Bariši Čolaku. Izvolite.