Govor

Ponovite glasanje. Glasajte ponovo. Je li ima potrebe za ponovno glasanje? Dajte po treći put, ponovite glasanje. Dakle, nema opće većine, za je glasalo – u Federaciji 6, u RS niko. U Federaciji je glasalo – 3 protiv i u RS-u 4 protiv. Suzdržan je bio – jedan iz RS-a. Dakle, zakon je, Prijedlog zakona je odbijen. Idemo na sljedeću tačku dnevnog reda, Ad. 3. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1- 865/20 od 5. 10. 2020.