Govor

Nema više prijavljenih za diskusije. Idemo na glasanje o sadržaju Zakona, predloženog Zakona. Dajte na glasanje.