Govor

Ja nisam odvjetnik gospodina Bećirovića, on će reć ili ponovit šta je rekao, znači, čovjek nije to tako rekao. Meni gospodin Bećirović, da iznesem svoje mišljenje o gospodinu Dodiku, on meni ne treba, ja sam svoje mišljenje o njemu rekao na način da sam čovjeka kazneno prijavio za krivična djela iz člana 157. i ne treba mi on, niti Vi, niti bilo ko ovdje da se krijem iza bilo koga. To je moje pravo kao građanina ove zemlje. Znači, molim Vas, niti je čovjek to rekao, niti sam član njihovog kluba i neću nikad biti član. Znači, dozvolite mi da imam pravo na svoje mišljenje i svoj stav o bilo kojoj stvari, pa i toj stvari. Ne slažem se ja dijelom diskusije gospodina Bećirovića, al' da ne bi doljevo ulje na vatru, nisam se, pa nisam se hito namjerno javljati, da jednostavno smatram da način na koji mi razgovaramo o određenim pitanjima, da on prvo nije kolegijalan, to se tako ne radi, tako se s ljudima ne razgovara i mi moramo ovdje prvo razvit poštovanje između nas i dobar vid komunikacije, da bi mogli da govorimo o ozbiljnim problemima i da iste rješavamo u BiH.