Govor

Dakle, ja nisam to izmislila, to je jutros rečeno, da prilikom razmatranja, na početku sjednice oko koga smo se sukobili toliko, da je prisustvovao klubu i gospodin Miletić, koji kako znamo ne pripada Klubu bošnjačkog naroda, to je rečeno ovdje. Pa, nije, dakle, ja sam samo rekla ono što je rečeno, možda se niste dobro dogovorili pa da nije trebalo reći to, ali je rečeno. Dakle, ja ne izmišljam stvari, nego ciritam ono što je ovdje neko rekao.