Govor

Završiću sa rečenicom, ponavljam, ovo nije samo bosanskohercegovačko pitanje, ovo je i te kako i evropsko i globalno pitanje. Nije Evropa prvi put u nekim drugim zemljama donosila slične zakone, ako nema volje trenutno ovdje da poštujemo civilizacijske standarde, naravno da je volja današnje civilizacije da uspostavi civilizacijske standarde.