Govor

Denis Bećirović, jedan od predlagača Zakona.