Govor

Zahvaljujem. Kad govorimo o Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, ne slažem se sa kolegom Miletićem, jer ovaj Zakon neće ni na koji način dobiti ili omogućiti na neki način satisfakciju hrvatskim majakama u BiH, satisfakciju mogu majkama hrvatskim u BiH mogu dati samo presude, a to je, presude za počinitelje ratnih zločina u Bugojnu, Buhinim kućama, Miletićima, Križančevom selu i da ne nabrajam dalje. Samo ću podsjetit, evo, Zakon, članak 1. stavak (43) koji kaže – mržnja predstavlja pobudu za izvršenje krivičnog djela propisanog ovim Zakonom čiji je cilj degradirati, poniziti, prestrašiti ili poticati nasilja i predrasude protiv osoba ili grupe ljudi koja je u cjelini ili djelimično zasnovana na razlikama po osnovu stvarnog ili pretpostavljenog etničkog, nacionalnog porijekla, jezika ili pisma, vjerskog uvjerenje, rase, boje kože, spola, spolne orjentacije, političkog ili drugog uvjerenja, socijalnog porijekla, društvenog položaja, dobi, zdravstvenog statusa i drugih osobina ili zbog dovođenja u vezu s licima koja imaju neku od navedenih različitih osobina. Da je jedan od predlagatelja ovoga Zakona, izmjene Zakona, misli to istinski ne bi se ponašao u ovodu ove sjednice na način kako na koji se ponašao i u tom smislu je ovo meni u potpunosti neprihvatljivo.