Govor

Evo, ja vas još jednom molim, mislim da je ovo pitanje, kad je u pitanju izmjena Krivičnog zakona BiH, civilizacijsko pitanje, da ne govorim o etici, moralu i drugim stvarima, mislim da je ovo pitanje isključivo i vrlo važno pravno pitanje u BiH i ja mislim da su se konačno stekli uslovi da o ovom Zakonu, odnosno izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH porazgovaramo, ako ne ništa, na ozbiljan način. Koliko je to nama u suštini i potrebno, vidjeli ste prije početka same sjednice šta može jedna riječ da izazove ovdje među nama, a da ne govorim o tome šta može izazvati nečiji postupak. Ja ću vas, još jednom, podsjetiti da blizu, kad je u pitanju Međunarodni tribunal u Hagu, da je blizu sto presuda doneseno samo po pitanju ratnog zločina i izvršenog genocida u BiH kad je u pitanju Haški tribunal. Isto toliko, ako ne i više, su donijeli domaći sudovi i zaista mislim da je konačno došlo vrijeme, imajući u vidu, pogotovo što u posljednje vrijeme imamo sve češću pojavu fašističkih, neonacističkih, pa evo ispada koji govore o našoj genetskoj predodređenosti da budemo ovo ili ono, da ovo pitanje riješimo na brz i efikasan način i mislim da je došlo krajnje vrijeme da sve majke i svi oni koji su oštećeni iz reda Hrvatskog, Srpskog, Bošnjačkog naroda i svi građani BiH da na ovaj način dobiju satisfakciju makar te žrtve koje su pale u ratu, a bilo ih je na svim stranama, da ih makar zaštitimo na ovaj način i da ne spominjemo ih na način zaista na koji oni to ne zaslužuju. Ja ću biti slobodan, s obzirom da Krivični zakon govori o institutu mržnje u pojedinim člancima ili članovima, a nigdje u Krivičnom zakonu nemate šta je to pojam mržnje, pa ću samo, dozvolite mi da pročitam: „Mržnja predstavlja pobudu za izvršenje kaznenog djela propisano ovim Zakonom, čiji je cilj degradirati, poniziti, prestrašiti i poticati nasilje i predrasude protiv osoba, grupe ljudi, koja je u cjelini ili djelimično zasnovana na razlikama po osnovu stvarnog ili pretpostavljenog etničkog ili nacionalnog porijekla, jezika ili pisma, vjereskog uvjerenja, rase, boje kože, spola, spolne orjentacije, političkog i drugog uvjerenja, socijalnog porijekla, društvenog polažaja, dobi, zdravstvenog statusa, drugih osobina ili zbog dovođenja u vezu sa licima koji imaju neku od navedenih različitih osobina.“ Samo ovaj stav koji trebamo dodati kao stav (43) dovoljno bi dao prostora da se veliki dio problema koje imamo u BiH makar eliminiše, da se ljudi ne bave glupostima i prošlošću, već da se počnemo bavit budućnosti naših građana. Šta je suština izmjena, znači, svega dva stava u članku ili članu 145.? Znači, radi se o tome da unesemo stav – Ko krivično ili kazneno djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdavanjem genocida, zločina protiv čovječnosti, počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. U stavu (2) – Ko kazneno djelo iz stava (1) ovog člana učini donošenjem odluke o dodjeli priznanja, nagrada, privilegija presuđenim ratnim zločincima ili odlukom o dodjeli naziva javnom objektu, ulicu, trgu, parku, mostu, instituciji, ustanovi, naselju, naseljenom mjestu po imenu i prezimenu presuđenog ratnog zločinca, osuđenog pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivično suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ovdje samo je bitno da napomenem, da ovakvih slučajeva, znači, u smislu glorifikacije ratnih zločinaca imate u redovima svih naroda u BiH i zaista krajnje je vrijem da sa tom praksom, da prekinemo, evo, da možda ovom prilikom i pomenem zahtjev iz Ureda visokog predstavnika kad je to u pitanju, a znate svi koje je pitanje aktuelno, o čemu se radi. I još jedan stav – Ko kazneno djelo iz ovog člana počini zloupotrebom ovog, svog službenog položaja ili ovlaštenja da se kazni kaznom zatvora od jedne do deset godina. Znači, zaista vas molim i mislim da je krajnje vrijeme, ovdje ovo ne govorim u ime samo jednog naroda, već u ime svih naroda u BiH, znači kad to kažem mislim u ime Hrvatskog, i Bošnjačkog, i Srspkog naroda, pa i svih građana BiH. Znači, molim vas dajte da ovo pitanje riješimo u BiH, vjerujte mi, u budućnosti imaćemo velikih benefita samo ako na ovaj način, je li, preduprjedimo sve ono, pa između ostalog evo i raspravu koju smo imali na početku ove same sjednice. Ja neću prognozirat, ali hoću da vas obavijestim i sledeće, ja sam to uradio prošli put, ja ću to uraditi opet, ukoliko se desi da ove izmjene i dopune Kaznenog zakona BiH ne prihvatite, ja ću se opet, a to imam pravo po Poslovniku, obratiti Uredu visokog predstavnika i tražiću da on u skladu sa svojim nadležnostima nametne donošenje ovakvog zakona. Je li institut Međunarodnog suda ili Tribunala u Hagu, nije izmislio Zlatko Miletić, niti mi ovdje, on je institut Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a on kao Ured ili on kao visoki predstavnik koji vodi taj Ured, on bi valda trebao bit u isto vrijeme i nosilac te aktivnosti da zaštiti odluku UN-a, odnosno Skupštine ili Trbunala koji je ustvari presudio svim ovim licima u vrijeme kad je on radio ili evo u ovim procesima koje treba tek da dovrši. Hvala vam lijepo.