Govor

Hvala lijepo predsjedavajući. Evo, ja ću iskoristiti priliku da vas podsjetim,