Govor

Evo, gospodin Miletić se prijavio za diskusiju. Izvolite.