Govor

Pozdravljam uvažene delegate. Kao što je rečeno, radi se o tehničkom propustu i primjedba je u skladu sa članom 71. Poslovnika o radu Doma naroda opravdana.