Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi zamjenici, dame i gospodo u ime Kluba Bošnjaka, mi smo jutros na sjednici raspravljali između ostalog i o Zapisniku sa prethodne sjednice i na strani 4. ponuđenog Zapisnika u dnu teksta dole, kada se govori o dnevnom redu, gospodin delegat Denis Bećirović je predložio da se u dnevni red sjednici uvrsti tačka – Razmatranje izvještaja Vijeća ministara BiH o napretku države BiH u procesu priključenja NATO-u, s prijedlogom konkretnih mjera za dinamiziranje aktivnosti na putu prema punopravnom članstvu u NATO-u. Dalje, u Zapisniku, kad pređete na stanu 5. nema dalje, dakle, ishoda odluke Doma o ovoj inicijativi, odnosno prijedlogu delegata Bećirovića, stoga tražim, a znamo da je se glasalo o ovom prijedlogu, da se u Zapisniku ova ispravka načini i da po tom onda možemo usvojiti Zapisnik. Dakle, vjerovatno je došlo ovdje do tehničke greške, to će sekretar obrazložiti, ali dakle prvi put i jedino na ovoj tačci nemamo ishod izjašnjenja Parlamenta po ovom pitanju. Hvala.