Govor

Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Javalja se Asim Sarajlić, šef Kluba poslanika Bošnjaka.