Govor

Da, da, nema ni opću, ni entitetsku, tako da nije prošla inicijativa. Idemo na dnevni red. Prelazimo na tačku jedan, to je, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine