Govor

Onda pauza pet minuta dok se podijeli ovaj na klupe.