Govor

Da ipak, da ipak podijelimo na klupe, je li, pa.