Govor

Ok, mogao sam vam ja pročitati ili ako insistirate.