Govor

Već ste ...jednu minutu, a ranije ste diskutovali o ovim stvarima, tako da znamo ....