Govor

Mislim da nije propisano, ovaj, a Vi je vodite kako god hoćete.