Govor

Prvo bih Vas zamolio, predsjedavajući, da mi dopustite da sjedeći govorim zato što imam problema sa kičmom.