Govor

Dakle, imamo li nekoga prijavljenog? Imamo, gospodina Mladena Bosića, prijavo se za raspravu o dnevnom redu. Izvolite.