Govor

Dobro, time smo iscrpili ovu tačku dnevnog reda. Idemo na usvajanje dnevnoga reda. Za današnju sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića i Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-483/21 od 23. 2. 2021.; 3. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-865/20 od 5. 10. 2020.; 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021. (prvo čitanje); 5. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-489/21 od 26. 2. 2021.; 6. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-498-2/21 od 26. 2. 2021.; 7. Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu: 7.1. Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za period od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine, broj: 02/1-50-8-22-14/20 od 11. 1. 2021., 7.2. Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2020. godinu, broj: 02-50-6-2548-1/21 od 9. 2. 2021., 7.3. Izvještaj o radu Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu, materijal broj: 02/2A-50- 18-2484/20 od 5. 1. 2021.; 8. Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacione i nuklearne bezbjednosti“, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-1-2550/20 od 31. 12. 2020.; 9. Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora“, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/03-16-1-2553/20 od 31. 12. 2020.; 10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 05/1-50-15-190/21 od 21. 1. 2021., i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2021. godinu, broj: 05/1-50-15-189/21 od 21. 1. 2021.; 11. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu, broj: 05/2-50-15- 356/21 od 9. 2. 2021.; 12. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu, broj: 05/3- 37-4-355/21 od 9. 2. 2021.; 13. Izvještaj o radu Savjeta nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu, broj: 05/7-39-1- 342/21 od 8. 2. 2021.; 14. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, broj: 01,02-05-1-494/21 od 26. 2. 2021.; 15. Imenovanje jednog člana Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu i po pet članova filijala Kancelarije za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanja po pet članova filijala Kancelarija za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru i jednog člana Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: 01,02-50-16-279-4/21 od 12. 3. 2021.; 16. Izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure izbora sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj: 01,02-50-16-192-5,2/21 od 24. 3. 2021.; 17. Imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanja dvа predstavnikа akademskе zajednicе i jednog predstavnikа nevladinog sektorа u Komisiju zа izbor i praćenjе radа Аgenciје zа prevenciju korupciје i koordinaciju borbе protiv korupciје broj: 01,02-50-16-157-6,5/21 od 17. 3. 2021.; 18. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-345/21 od 8. 2. 2021.; 19. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Savjet ministara da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-467/21 od 22. 2. 2021.; 20. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu, između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-253/21 od 27. 1. 2021.; 21. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu do 250 miliona eura, broj: 01,02-21-1-316/21 od 4. 2. 2021.; 22. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimca – Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-21-1-317/21 od 4. 2. 2021.; 23. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javni prijevoz Sarajevo - dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-439/21 od 19. 2. 2021.; 24. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat vodosnabdijevanja Gradačac) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-468/21 od 23. 2. 2021.; 25. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Ugovora o zajmu (Kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-469/21 od 23. 2. 2021.; 26. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova na državnoj granici, broj: 01,02-21-1-336/21 od 8. 2. 2021.; 27. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, broj: 01,02- 21-1-299/21 od 2. 2. 2021.; 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prevozu, broj: 01,02-21-1-481/21 od 23. 2. 2021.; 29. Davanje saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o readmisiji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Implementacionog protokola između Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan u Sporazum o readmisiji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan, broj: 01,02-21-1-402/21 od 15. 2. 2021.; 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-526/21 od 26. 2. 2021.; 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Koridor 5c „Medakovo – Poprikuše“, broj: 01,02-21- 1-545/21 od 3. 3. 2021.; 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020. za 2019. godinu, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1- 679/21 od 22. 3. 2021.; 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke dana 19. maja 2014. u Sarajevu i 5. juna 2014. u Luksemburgu, sa naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH/B (Fi 83.108 – SERAPIS – 2010 – 0562), broj: 01,02-21-1-680/21 od 22. 3. 2021.; 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih poduzeća (READP), broj: 01,02-21-1-681/21 od 22. 3. 2021. Dakle, to je predloženi dnevni red. Glasanja o dnevnom