Govor

Gospodi Bariša Čolak, a zatim Marina Pendeš ili obratno kako hoćete, ajde dama prvo.