Govor

... ministru finansija na dostavljenom odgovoru i hvala mu na trudu što je pokušao da riješi ovo pitanje, kad su u pitanju plaće naših zaposlenika u institucijama BiH, ali zaista ne mogu da shvatim ponašanje gospodina Džaferovića, je li, našeg člana Predsjedništva koji je upravo iz tih razloga vratio budžet na doradu. Mislim da je to sramotno i ja ću i dalje, ako ne u ovom sastavu, nadam se da će se u BiH pružiti prilika da zaista naše namještenike, državne službenike, policijske službenike i vojnike dovedemo da onaj novac koji primaju od naših institucija bude im dostatan za njihov život i idalje se nadam, s obzirom da još o tom budžetu nismo razgovarali, da ćemo imati priliku da ipak to korigujemo, možda ne na način kako je to tamo predviđeno, da ispadne da sad i nama se plaća povećava u tom smislu kao i svim ostalim. Znači, mogu i to shvatit, ali onda vjerovatno moraćemo donijeti neku drugu mjeru, da recimo svim uposlenicima koji imaju platu preko 2,5 tisuće konvertibilnih maraka da se smanji za 20, 30% plaća, a onda da ispoštujemo stav gospodina Džaferovića u tom smislu da se od tog novca organizuje poseban fond pa da ga, je li, iskoristimo za imunizaciju ili za neke druge stvari koje imaju veze sa pandemijom. Hvala lijepo.