Govor

Molim Vas, predsjedavajući, dozvolite zbog javnosti samo da kažem o čemu se radi. Znači, to je 50 hiljada i 50 hiljada koje trebaju da dođu iz Malezije. 30. marta održali smo sastanaka sa premijerima entiteta i upoznali smo planom nabavke vakcina koje dolaze preko Savjeta ministara, u drugom kvartalu ući će 692 hiljade vakcina putem Savjeta ministara, premijeri nisu imali rokove i tačne količine koliko će doći vakcina kroz taj sistem nabavke, sa ovih 100 hiljada kineskih vakcina koje će doće, to je 792 hiljade ... vakcina. I naravno i poslednje pitanje oko ova tri zakona. Ova tri zakona znate da je jedan zakon u parlamentarnoj proceduri, što se tiče Savjeta ministara i ova dva zakona vrlo će se brzo naći u parlamentarnoj proceduri, što se tiče mi ćemo svoje obaveze kroz ovih 14 prioriteta ispuniti. Naravno, ovo sve što sam rekao, rekao sam radi javnosti, znam nećete vi promijeniti ovo svoje mišljenje, ali još samo da kažem da građani razumiju kako mi pokušavamo da rješavamo probleme uz veliku podršku i saradnju sa premijerom Novalićem, sa premijerom Viškovićem i sa gradonačelnikom Brčko distrikta. Hvala vam lijepo.