Govor

Hvala lijepo, hvala gospodine predsjedavajući. Prvo ne treba niko mene da privoli da bi ja radio svoj posao, ja sam svjestan svoje odgovornosti, svoj posao radim u skladu sa zakonima i Ustavom BiH. Ono sve što ste rekli, naravno, Vaše pitanje je tu, a ono sve što ste govorili kao obrazloženje vezano za ovo pitanje, nije jednostavno tačno i Vi jako to dobro znate i ja ću ne da bi Vama promjenio Vaše mišljenje, već radi javnosti iskoristiti prilku da samo nekoliko napomena kažem šta je radio Savjet ministara po ovim pitanjima o kojima Vi govorite. Sprječavanje pandemije kovid, već je godinu dana od toga, svi zdravstveni radnici u BiH, svi granični policajci, Oružane snage, Civilna zaštita znaju šta smo sve uradili i šta smo morali da uradimo kako bi spriječili brzi ulazak kovida u BiH, od vrlo komplikovane operacije na granicama BiH, gdje su zajedno radili Granična policija, Oružane snage, entitetska ministarstva, entitetske civilne zaštite i tome slično i sve je to ono što je doprinijelo da se pandemija uspori, njeno, ovaj, ulazak među stanovništvo u BiH. Ne želim da govorim o svim onim mjerama i aktivnostima koje smo radili da obezbjedimo 700 miliona eura različitih finansijskih sredstava, ta sva sredstva su otišla u entitete i od MMF-a i Svjetske banke i Evropske komisije, zaista ne postoji vrijeme u kojem bi ja mogao sve da ovo Vama pobrojim. Što se tiče pomoći Savjeta ministara je predložio, Predsjedništvo utvrdilo prijedlog budžeta, a i ovaj ga Dom utvrdio i tamo je definisano 42 miliona pomoći za borbu protiv pandemije, ta 42 miliona čine gotovo 6% izvornih prihoda budžeta BiH. Zamislite da su entiteti bili u prilici da mogu da se zaduže i da pruže pomoć, zamislite, recimo, da je budžet institucija BiH uzeo, recimo, samo 15% prihoda od 700 miliona to bi bilo 105 miliona eura, a kome bi ih podijelili, pa ponovo nekom u entitetima koji to takođe rade entiteti i tome slično i neću sad pobrajati. Tih 40 miliona u dogovoru sa premijerima, dali smo njima da oni odluče da povećaju svoje kapacitete, a oni su izdvojili značajno veći iznos sredstava. Što se tiče vakcinacije, hoću da kažem, u septrembru je BiH potpisala ugovor o nabavci 2 112 000 vakcina, 1 320 000 vakcina su platili entiteti i Brčko distrikt. Novac za 892 000 vakcina građanima BiH obezbjedio ovaj Savjet ministara i ta, to iznosi preko 13.750.000 eura i te vakcine niko neće plaćati. Do sada je u BiH ušlo 132 hiljade vakcina, od tih 132 hiljade vakcina 90 hiljada vakcina ušlo je preko institucija BiH, 42 hiljade preko Vlade Republike Srpske. U završnoj smo fazi sa, danas na sjednici Savjeta ministara biće usvojen poslednji dokument koji će omogućiti ulazak 50 hiljada vakcina iz Kine, a juče su ili prije dva dana su započeti pregovori za Malezijom oko isporuke 50 hiljada