Govor

Pa ja upravo želim da citiram naš Poslovnik i da podsjetim da u članu 3. Poslovnika Doma naroda stoji decidno – da ćemo poštovati Ustav BiH i u potpunosti provoditi Opći okvirni sporazum za mir u BiH, štititi ljudska prava, boriti se za ravnopravnost svih građana i naroda itd. Ja mislim da je naša obaveza ovdje u najvišem zakonodavnom organu BiH, a i najpozvaniji smo s te strane, da mi ukažemo svima da moraju poštovati Ustav BiH i odredbe Ustava BiH, one jednako važe za delegate u Domu naroda, kao i za članove Predsjedništva i za svakog čovjeka u ovoj zemlji. Bolje je, vjerujte, bolje je da spriječimo nesreću, nego da se nesreća dogodi. Zato sam govorio o tome i očekujem da svi u ovoj zemlji drže se Ustava BiH, kad ga promijenimo i kad bude drugačije u njemu pisalo, nek svako radi u skladu s tim nekim eventualno novim ustavom.